Vad är dialys?

Dialysbehandling, dvs. behandling med en konstgjord njure, innebär att man avlägsnar överflödig vätska och slaggprodukter som ansamlats i kroppen på grund av njursvikt.

​​

Njurarna har flera viktiga uppgifter njurarnas uppbyggnad och uppgifter. ​Om njurfunktionen avtar kan människan leva helt utan njurar med hjälp av dialys och medicinering. Dialys, dvs. behandling med en konstgjord njure, avlägsnar slaggprodukter och vätska som ansamlas i kroppen vid svår njursvikt och återställer surhetsgraden i blodet. Dialys kan genomföras i form av hemodialys (bloddialys) eller peritonealdialys (bukhinnedialys).

Läs mer:

Njurarnas uppbyggnad och uppgifter

Vid hemodialys pumpas patientens blod via en hemodialysmaskin varvid blodet renas genom ett filter, dvs. dialysatorn (en konstgjord njure).

Vi​d peritonealdialys fungerar patientens egen bukhinna som en konstgjord njure. Under behandlingen fyller man bukhålan med vätska via en mjuk silikonkateter. Slaggprodukterna och det överflödiga vattnet följer med vätskan genom bukhinnan.

 

Kyllä

Uppdaterad  10.6.2019