Hemodialys på sjukhuset

​​​På grund av patientens hälsotillstånd eller helhetssituation är det inte alltid möjligt för patienten att vara delaktig. Då utförs dialysbehandlingen på sjukhusets eller hälsovårdscentralens dialysavdelning av en sjukskötare. Hemodialys på sjukhuset tar 4–5 timmar varje gång och utförs vanligen tre gånger i veckan.

Problem relaterade till hemodialys

Det kan uppstå problem i samband med hemodialysbehandling, oavsett om dialysen utförs hemma eller på sjukhuset. För att undvika infektioner är det viktigt med god handhygien och att dialysen utförs noggrant med hög renlighet. Det kan också förekomma funktionsproblem med dialysvägen. Det är alltid patientens egen dialysenhet som tar hand om infektioner och andra problem med dialysvägen.

Hur kan jag som dialyspatient påverka mitt hälsotillstånd?

​​Det är väldigt viktigt att dialysbehandlingen genomförs på vårdenheten enligt planerad tidtabell och på det sätt som anvisats. Dialys kan inte ersätta alla uppgifter som kroppens egna njurar utför. Därför ska man ta sina läkemedel enligt läkarens ordinationer och följa kostråden och eventuella vätskebegränsningar för att komplettera dialysbehandlingen och främja sitt välmående.

Genom att föra en hälsosam livsstil och upprätthålla och förbättra sin fysiska kondition kan man påverka livskvaliteten positivt och klara sig bättre i vardagen. En njurpatient bör absolut inte röka eftersom rökning försämrar blodcirkulationen, vilket skadar hjärtats funktion, hjärnhälsan och benens kondition. Man blir också psykiskt starkare av att ta hand om sin fysiska hälsa. Patientorganisationerna erbjuder bland annat anpassningskurser och kamratstöd.

Att orka med dialysbehandling

Dialys är en livsuppehållande behandling som kan pågå under väldigt lång tid. Dialys måste genomföras regelbundet och ibland kan det kännas jobbigt. De flesta patienterna upplever åtminstone emellanåt ​behandlingen som påfrestande och tung på grund av att den är återkommande och gör en bunden. Det lönar sig att diskutera behandlingströtthet med den behandlande läkaren eller dialysskötaren.

Kamratstöd och information om anpassningskurser tillhandahålls inte bara av det egna sjukhuset, utan också av till exempel Njur- och leverförbundet​.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019