Hemodialys på en självdialysenhet

Det är inte alltid möjligt att genomföra dialys hemma. Då är hemodialys på en självdialysenhet ett bra alternativ.

​​​​

Om det inte är möjligt att genomföra dialysbehandling hemma kan patienten få lära sig att utföra sin behandling så självständigt som möjligt genom s.k. självdialys. Självdialys genomförs på olika sätt i de olika sjukvårdsdistrikten. I de flesta sjukvårdsdistrikt behandlas självdialyspatienter på sjukhusets dialysavdelningar, men i en del sjukvårdsdistrikt finns s.k. dialyssatelliter eller enheter för självdialyspatienter, där patienterna behandlar sig själva helt utan assistans eller delvis assisterade av personalen. Deltagande i dialysbehandlingen ökar alltid förståelsen för behandlingen och vilka faktorer som påverkar den. Deltagandet ökar också engagemanget för behandlingen och förbättrar patientens hälsotillstånd och prognos.

Vid dialysbehandling på sjukhuset eller en självdialysenhet förbereder man sig på samma sätt som vid övriga behandlingsformer i fråga om till exempel blodvägen och arbetslivet.

​Hemodialys på sjukhuset förhindrar inte att man reser. Precis som vid hemhemodialys får man planera semesterresor i förväg och boka tider för behandling så nära resmålet som möjligt.​

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019