När inleds dialysbehandling?

Patienten och läkaren kommer överens om när dialysbehandling ska påbörjas med utgångspunkt i patientens hälsotillstånd och laboratorievärden.

​​Dialysbehandling inleds vanligtvis när endast 10 procent av patientens njurfunktion kvarstår eller när patienten uppvisar symtom på njursvikt ​symtom på njursjukdom​. Undernäring, svåra svullnader och riklig ansamling av slaggprodukter kan leda till att dialysbehandling inleds. Patienten och läkaren kommer överens om när dialysbehandlingen ska påbörjas. Man strävar efter att inleda behandlingen planenligt för att undvika akut behandling.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019