Hur förbereder man sig på dialysbehandling?

När njursvikten framskrider inleds predialysfasenmed den uppföljning som föregår behandlingen med konstgjord njure. Under uppföljningen försöker man bromsa njursjukdomens fortskridande och korrigera störningar i ämnesomsättningen.

​​

Under predialysfasen får patienten information och vägledning om sin sjukdom kronisk njursjukdom ​och om egenvården av den, men framför allt om patientens individuella alternativ för behandling med konstgjord njure. Möjligheten att genomgå en njurtransplantation utreds för alla patienter. Målet är att alla nödvändiga organtransplantationsundersökningar ska vara genomförda senast när dialysbehandlingen inleds.

Läs mer:​

Psykisk ork

Njursjukdomar som kräver dialysbehandling framskrider individuellt. Ibland försämras njurarnas funktion på några månader, ibland tar det flera år. Förberedelserna inför dialysbehandling är ofta förknippade med känslor som förnekelse och sorg. En person med njursjukdom känner sig inte nödvändigtvis sjuk och då är det svårt att se sig själv som patient. Dialysbehandling kan också vara förknippad med rädsla och oro för den egna säkerheten och för behandlingens konsekvenser för närstående. Osäkerheten kring hur njursjukdomen påverkar arbetet, välbefinnandet, livskvaliteten och livet i allmänhet kan tynga sinnet, men regelbundna möten med njurskötaren och njurläkaren skingrar ovissheten. Gå igenom de frågor som oroar dig ordentligt. När du har accepterat situationen är det lättare att klara av de kommande förändringarna. Du bör ta reda på saker, ställa frågor och vara aktiv och prata med dina närstående. Kamratstöd från andra patienter kan också vara till hjälp. Den egna patientorganisationen kan ordna kamratstöd via Njur- och leverförbundet.

Läs mer:

Njur- och leverförbundet (på finska)

Att främja välbefinnandet och leva med en njursjukdom

Mer information relaterad till patienternas vanligaste frågor om hur dialysbehandling påverkar livet finns i avsnittet Att leva med kronisk njursjukdom.

​​Läs mer:

Att leva med kronisk njursjukdom


​​​Nästa sida

​​ 


 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019