Förberedelse av dialysvägen

Vid dialysbehandling behövs en väg för dialysen. Vägen skapas genom en liten operation och det är bra att göra den i god tid, så att behandlingen kan inledas snabbt om det blir nödvändigt.

Peritonealdialyskateter

Innan man inleder peritonealdialysbehandling gör man en operation och sätter in en kateter av tunn, mjuk silikon i bukhålan. Operationen genomförs oftast under lokalbedövning i en operationssal. Operationen tar 1–2 timmar. Katetern sätts in i god tid, helst 4 veckor innan dialysbehandlingen inleds. Kateterutgången finns i bukens mellersta del, oftast till vänster om naveln.

Dialysbehandlingen inleds i regel 3–4 veckor efter att katetern har blivit insatt. Om det är nödvändigt kan man påbörja behandlingen direkt efter insättningen av katetern.

Dialysfistel

En dialysfisteloperation innebär att man vidgar en ven i syfte att använda den för hemodialys. Vid operationen som görs under lokalbedövning förbinds en ven och en artär i armen. Förbindelsen till blodbanan bör vara färdig några veckor eller månader innan man avser att börja dialysbehandlingen, så att venerna hinner vidgas och bli tillräckligt starka.

På vårdenheten får patienten lära sig att känna igen det surrande ljudet från fisteln, vilket beror på blodflödet som går genom fisteln. Om man tar på fisteln med fingret känner man en kraftig och vibrerande puls. Vanligtvis kan fisteln användas för dialysbehandling 4–6 veckor efter operationen. Om man inte lyckas skapa en fungerande dialysfistel kan man lägga in ett konstgjort blodkärl i armvecket, dvs. en graft. Ett annat alternativ är att genomföra dialysbehandlingen via en kateter som läggs in i en central ven.

Vid varje hemodialysbehandling förs två kanyler in i förbindelsen till blodbanan: genom den ena leds blodet till dialysmaskinen och genom den andra leds det renade blodet tillbaka.

Hemodialyskateter

Vid dialysbehandling kan man använda en hemodialyskateter som tunnelleras under huden för temporärt eller långvarigt bruk. En central venkateter används när hem​odialysbehandlingen inleds akut eller om det inte finns andra förbindelser till blodbanan.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019