Dialysförberedande behandling (predialys)

​​

​Kronisk njursjukdom kan försämra njurarnas filtreringsfunktion så kraftigtatt patienten får symtom (Symtom på kronisk njursjukdom). Symtomen på njursjukdomar är likartade oavsett ​vad som orsakar njursjukdomen. Kronisk njurskada behandlas helhetsinriktat med och utan läkemedel (Läkemedelsbehandling av kronisk njursjukdom​)​. Med aktiv behandling av kronisk njursjukdom avses dialysbehandling och njurtransplantation.

pic Hur förbereder man sig på dialysbehandling?

Den psykiska och fysiska orken bör iakttas hos personer med njursvikt.

pic Valet av dialysbehandlingsform

Man strävar efter att tillsammans med vårdpersonalen välja dialysbehandlingsform i god tid innan dialysen inleds.

pic Förbered​else av dialysvägen

Dialysvägen utformas enligt det valda dialysalternativet.

pic När inleds dialysbehandling?

Patienten och den behandlande läkaren fattar tillsamm​ans beslutet om när dialysbehandling ska inledas.


Läs mer:


Uppdaterad  24.5.2019 12.28