Passar hemdialys mig?

Dialys i hemmet kan ge upphov till många funderingar och rädsla, och kännas som ett otäckt alternativ. För de flesta är dialys som genomförs hemma ett riktigt bra alternativ, eftersom man kan anpassa behandlingstiderna efter sin vardag och behandlingen ger utmärkta resultat.

Dialys i hemmet är ofta det första alternativet och det krävs inga specialkunskaper för att lära sig metoden. Dialys tar alltid lång tid, gör att man blir bunden och måste upprepas ofta. Men genom a​tt utföra dialysen själv i hemmet kan de negativa faktorerna minimeras. Vid hemdialys kan behandlingen på bästa sätt anpassas efter patientens sjukdom och livsstil. Behandling som utförs hemma är också säker: patienten får lära sig dialysbehandlingen på sjukhuset och yrkeskunnig personal kontrollerar alltid att patienten klarar av att utföra den själv innan han eller hon börjar ge den hemma. Efter utbildningen görs kontroller på sjukhuset utifrån patientens behov och vid eventuella problem är det alltid möjligt att få hjälp från sjukhuset.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019