Hemhemodialys

Hemodialys kan även utföras hemma. Utbildning sker på dialysenheten. Utskrivning sker när behandlingen kan utföras tryggt och säkert i hemmet.

Hemhemodialys är hemodialys som utförs hemma, dvs. behandling via blodet med en konstgjord njure. Utbildningen för hemhemodialys ges på vardagar på sjukhuset. Utbildningstiden är individuell.

För att kunna genomföra hemhemodialys behöver man göra små förändringar i patentens bostad. Till exempel installera ett separat, säkert eluttag och en vattenanslutning till dialysmaskinen. Dessa förändringar är kostnadsfria för patienten och hemdialysenheten sköter de praktiska arrangemangen.

Passar hemhemodialys mig?

Hemhemodialys passar de flesta personer. Nedsatt funktionsförmåga, syn eller fingerfärdighet kan begränsa möjligheterna att utföra behandlingen. Hemhemodialys är en individuell och säker behandling som medför att man slipper ägna tid åt att resa till en dialysenhet. Vid hemhemodialys är det oftast möjligt att fortsätta arbeta eller studera.

Så genomförs hemhemodialys

Dialysbehandling kan genomföras hemma den tid på dygnet som passar patienten bäst. Det upprättas en individuell plan för behandlingens längd och frekvens. De flesta gör en kort behandling på 2–3 timmar fem gånger i veckan. Andra sover under behandling varannan natt. Då tar behandlingen 6–8 timmar. Behandlingar som utförs på dessa sätt är mycket effektiva och patienterna behöver i regel inte följa några nämnvärda vätske- eller kostbegränsningar och de mår bra.

Dialysmaskiner för hemmabruk är säkra för patienten och patienten får en bra utbildning i hur maskinen ska användas. Maskinerna är konstruerade så att patienten inte utsätts för fara om maskinen skulle gå sönder. Om maskinen går sönder får patienten vid behov stöddialysbehandling på sjukhuset tills maskinen hemma kan användas igen. Om det uppstår problem under dialysbehandlingen kan den alltid avbrytas. Den egna hemdialysenheten ger anvisningar om hur man ska gå tillväga i sådana situationer.

Vardagen med hemhemodialys

Behandlingarna blir till en vardagsrutin. Medan behandlingarna pågår kan man se på tv, läsa, arbeta vid datorn, skriva, lyssna på musik, umgås med familj och vänner eller kanske slumra till en stund. Det är bra att i förväg planera hur man kan utnyttja behandlingstiden.

Tillbehören för dialysbehandlingen levereras hem med ungefär fyra veckors intervall. Tillbehören kräver en del utrymme och det är bra att förbereda en plats för dem. Hemdialys begränsar oftast inte möjligheterna att utöva fritidsintressen, motionera eller resa. Man måste dock planera semesterresor i förväg så att en dialysenhet nära resmålet kan ordna dialysbehandlingarna under semestern.

”Det bästa med hemhemodialys är att man i stort sett kan leva ett normalt liv utan att sjukdomen avgör hur vardagen ser ut. När man själv ansvarar för sin behandling och när den ska ske, kan man i första hand vara mamma, partner, student eller vad som helst förutom bara patient.” -Laura, 29

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019