Vanliga frågor

Hur vet jag om jag har drabbats av en akut njurskada?

 • I allmänhet, särskilt i sjukdomens inledande skede, observerar man inte själv situationen utan undersökningar (blod- och urinprov).
 • Om du har symtom som passar in på en akut njurskada ska du snabbt söka dig till undersökningar.

Hur känner jag igen symtomen på en akut njurskada?

 • Om du av oklara orsaker upplever illabefinnande, har svullnader, andnöd och illamående eller feber, kan symtomen vara tecken på en njurskada.
 • Kontakta hälsovårdscentralen (vid lindriga symtom) eller sjukhuset (vid svåra symtom) om du misstänker att du har njursymtom.

Hur kan jag förhindra att jag får en akut njurskada?

 • Se till att din kropp inte blir uttorkad (vid vätskeförlust särskilt i samband med hög feber eller magsjuka) om du har:
 1. kronisk njursvikt eller en transplanterad njure
 2. diabetes
 3. högt blodtryck eller en hjärtsjukdom och du använder vätskedrivande läkemedel, ACE-hämmare eller sartanläkemedel (du kan behöva avbryta användningen av dessa läkemedel – konsultera i så fall först en hälso- och sjukvårdsenhet).
 • Använd inte antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel i onödan (använd hellre t.ex. paracetamol).
 • Ät endast ätbara svampar.
 • Följ sunda levnadsvanor

Om jag har fått en akut njurskada, hur kan jag främja återhämtningen?

 • Efter en akut njurskada har njurarna en naturlig strävan att småningom återhämta sig.
 • Återhämtningen främjas av att du följer de vårdanvisningar som du har fått och koncentrerar dig på tillfrisknande från sjukdomen genom sunda levnadsvanor (rätt kost, tillräcklig vila, god behandling av dina grundsjukdomar).

Måste jag besöka läkare eller gå på andra efterkontroller efter en akut njurskada?

 • De som har insjuknat i en akut njurskada har ökad risk för att senare drabbas av kronisk njursvikt.
 • Det är viktigt att gå på efterkontroller (vid hälsovårdscentral eller det egna sjukhusets poliklinik) för att man ska kunna följa upp njurfunktionen med blod- och urinprov och i tid upptäcka om funktionen försvagas.
 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019