Vad händer efter en akut njurskada?

Man kan återhämta sig fullständigt efter en akut njurskada, men den kan också leda till bestående njurinsufficiens, dvs. kronisk njursvikt. Även efter ett fullständigt tillfrisknande finns det en ökad risk för att drabbas av en njursjukdom senare – därför är de mycket viktigt att patienten går på efterkontroller!

​​​

​Skadans svårighetsgrad och tidigare njurfunktion påverkar återhämtningen efter en akut njurskada. Tidigare friska njurar återhämtar sig helt efter en lindrig skada. Följderna av en svår skada kan vara progredierande njursvikt eller till och med ett bestående behov av behandling med konstgjord njure, dvs. dialysbehandling. Det här gäller särskilt om njurfunktionen var nedsatt redan före den akuta skadan.

De första veckorna och månaderna efter skadan ser man hur väl njurarna återhämtar sig. Under denna tid är det mycket viktigt att skapa så goda förutsättningar som möjligt för njurarna att tillfriskna. Det här innebär i praktiken att man undviker att torka ut kroppen och att använda läkemedel som belastar njurarna samt behandlar till exempel diabetes och högt blodtryck på bästa möjliga sätt. Det kan behövas justeringar av läkemedelsdoser flera gånger under återhämtningen från njurskadan. De gifter som tas upp i kroppen vid tobaksrökning är skadliga för njurarna och därför rekommenderas starkt att patienten slutar röka. Urinflödet ska också vara fullgott. Din läkare ger dig information om du behöver ändra på din kost till följd av njurskadan.

Vid efterkontrollen bedömer man graden av återhämtning i njurarna och kommer överens om behovet av fortsatt uppföljning av njurarnas tillstånd. Efterkontrollen utförs vanligen på hälsovårdscentralen eller det närmaste sjukhuset.​​

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019