Vad avses med akut njurskada?

Med akut njurskada avses en plötslig försämring av njurfunktionen. Det kan leda till mångfacetterade, i värsta fall allvarliga, symtom.

Friska njurar filtrerar blodet effektivt och återabsorberar behövliga mineraler, spårämnen och vätska från den primärurin som har bildats. Tillsammans med den urin som slutligen bildas avlägsnas endast den mängd vätska och olika elektrolyter, syror och vattenlösliga slaggprodukter som kroppen reglerar noggrant. Med en akut njurskada avses en störning i njurarnas funktion som kan observeras inom några timmar eller senast inom några dygn.

Till följd av en akut njurskada uppkommer det förändringar i den balans som kroppen vanligen upprätthåller. Då kan det uppkomma rubbningar i regleringen av vätskebalansen, blaodets elektrolythalter och blodtrycket samt avlägsnandet av slaggprodukter.

En akut njurskada kan uppkomma på grund av minskat blodflöde till njurarna, skador i njurvävnaden eller en tilltäppning i urinvägarna. De vanligaste orsakerna till dessa är ett betydande uttorkningstillstånd i kroppen, en svår infektion, störningar i njurarnas blodcirkulation, urinretention, dvs. urinstopp, på grund av förstorad prostata, läkemedel och gifter samt överskott av vissa ämnen som bildats i kroppen eller en endogen infektion som riktas mot njurarna.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019