Riskfaktorer för akut njurskada

Risken för akut njurskada är förhöjd särskilt vid långvarig njursvikt, hjärt- och leversjukdomar och hög ålder – särskilt hos personer som använder antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel eller vissa hjärtmediciner.

Den vanligaste orsaken till att njurfunktionen förändras snabbt är något annat långvarigt sjukdomstillstånd eller en akut allvarlig sjukdom. Risken för en akut njurskada är förhöjd vid sjukhusvård, särskilt vid allvarliga sjukdomstillstånd som kräver intensivvård, akut operation eller ingrepp i hjärtat. Kronisk njursvikt sedan tidigare och även hjärtsvikt ökar risken för akut njurskada. Risken är också förhöjd vid hög ålder, arterioskleros, dvs. åderförkalkning, diabetes, högt blodtryck och leversjukdomar.

Vissa läkemedel som används vid behandling av allmänna sjukdomar kan öka risken för skador på njurarna. Till dessa hör särskilt antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (till exempel ibuprofen, ketoprofen, naproxen, aspirin) samt vissa blodtrycks- och hjärtmediciner (såsom ACE-hämmare eller läkemedel i sartan-gruppen). I samband med akuta sjukdomar kan även läkemedel som ökar urinutsöndringen, dvs. diuretika, leda till vätskebrist och öka risken för nedsatt njurfunktion.

Även jodhaltiga kontrastmedel som används vid vissa bildundersökningar, särskilt i stora eller återkommande doser, kan öka risken för utveckling av en akut njurskada.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019