Hur skyddar jag mina njurar?

Undvik långvarig vätskebrist och svåra uttorkningstillstånd i kroppen. Skydda dina njurar särskilt om du har kronisk njursvikt, diabetes eller en hjärtsjukdom.

 • Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (t.ex. ibuprofen, ketoprofen och naproxen): Använd endast vid behov och undvik långvarig användning. Dessa läkemedel påverkar njurarnas blodcirkulation direkt.
 • Kräksjuka och diarré eller hög feber: Kom ihåg att inta tillräckligt med vätska – njurarna gillar inte uttorkning.
 • Särskilt äldre personer och de som har diabetes eller en njur-, hjärt- eller leversjukdom har en förhöjd risk för akut njurskada. Diskutera saken med din läkare och kom ihåg att gå på regelbundna kontroller.

Livsstilsråd för att upprätthålla njurhälsan:

Motion

 • underlättar viktkontrollen
 • bidrar till att hålla blodtrycket och blodfetterna på en god nivå
 • gör att det är lättare att sluta röka
 • höjer humöret.

Kostvanor

 • Kom ihåg hälsosam kost och viktkontroll – det skyddar dina njurar.
 • Undvik salta maträtter och produkter som höjer blodtrycket, såsom salmiak.
 • Ersätt hårda fetter med ”goda fetter”.
 • Överdrivet proteinintag under lång tid kan skada njurarna.
 • Ät endast svampar som du känner och som är trygga.

Levnadsvanor

 • Tobaksrökning och rikligt alkoholbruk orsakar förändringar i blodkärlsväggarna, påskyndar förkalkningen i blodkärlen och höjer blodtrycket.
 • Rikligt alkoholbruk höjer vikten och ökar andelen skadliga fetter i blodet.
 • Alltså: måtta med allt!

Blodtrycksbehandling

 • Njurarna reglerar blodtrycket – därför är det viktigt att skydda njurarna.
 • Mät blodtrycket.
 • Följ läkemedelsordinationerna.
 • Begränsa saltanvändningen.
 • Se till att du får tillräcklig motion

Diabetesbehandling

 • Diabetes kan skada njurarna.
 • Mät blodsockret regelbundet.
 • Följ läkemedelsordinationerna.
 • Följ en lämplig diet.
 • Se till att du får tillräckligt med motion och att du har vikten under kontroll.

Beakta dessa faktorer när du vill leva hälsosamt och förebygga njurskador:

 • Motion, lättsaltad kost och rökfrihet förebygger högt blodtryck, övervikt och diabetes.
 • Högt blodtryck, övervikt och diabetes belastar njurarna och ökar risken för njurskador. Å andra sidan skyddas njurarna av god behandlingsbalans vid högt blodtryck och diabetes samt behandling av blodfettrubbningar.
 • Undvik överdriven användning av antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel.
 • Använd inte läkemedel som har ordinerats till en annan person. Överdosering av läkemedel kan påverka njurfunktionen.
 • Njurarnas funktion försämras småningom med åldern – kom ihåg att skydda dina njurar när du blir äldre.
 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019