PSHP munuaistaudit

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tutkitaan ja hoidetaan akuutteja ja kroonisia munuaistauteja sairastavia potilaita. Potilaalle tehdään tutkimuksia munuaistaudin syyn selvittämiseksi ja suunnitellaan tarvittava hoito. Tays vastaa vaikeaa munuaistautia sairastavien dialyysihoidoista sekä munuaissiirron saaneiden potilaiden seurannasta.

Munuaistauteja sairastavien potilaiden hoito on keskitetty Tays Keskussairaalaan sekä Tays Valkeakosken sisätautien poliklinikalle ja dialyysiin. Satelliittidialyysiyksikköjä on Tays Sastamalan ja Tays Valkeakosken lisäksi Hämeenkyrössä, Jämsässä, Mäntässä ja Virroilla.

Munuaiskeskus

Munuaiskeskuksen toiminta ja tilat on suunniteltu potilaslähtöisesti palvelemaan munuaispotilasta taudin kaikissa vaiheissa. Potilas saa kaikki tarvitsemansa palvelut samasta paikasta (poliklinikka, vuodeosasto, dialyysi). Myös oheispalvelut, kuten ravitsemusterapeutin, diabeteshoitajan ja sosiaalityöntekijän vastaanotot, löytyvät Munuaiskeskuksesta. Näin taataan hoidon jatkuvuus ja vältetään turhat siirtymiset ja odottelut.

Keskeinen ajatus on potilaan omatoimisuus ja rooli omassa hoidossaan. Potilaalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus keskustella eri asiantuntijoiden kanssa ja yhdessä heidän kanssaan osallistua hoitojen suunnitteluun ja linjauksiin.

Sähköiset palvelut munuaispotilaille

pic OmaTays

Munuaispoliklinikan asiakkaat ovat ottaneet ensimmäisenä käyttöön uuden OmaTays sähköisen asioinnin palvelun.

dialyysi; PSHP; munuaiskeskus; Munuaistauti; TAYS nefrologia; TAYS

Kyllä

Päivitetty  26.9.2019