Digitaaliset palvelut

HUS Nefrologia kehittää jatkuvasti potilaalle tarjottavia digitaalisia palveluita.

Kotidialyysiyksikössä on ollut mahdollisuus etävastaanottoihin syksystä 2016 lähtien.

Vatsakalvodialyysiyksikössä on osa dialyysikoulutuksesta tehty digitaalisesti mobiililaitteen avulla jo vuodesta 2016 lähtien. Lainaamme potilaalle tablettitietokoneen dialyysikoulutuksen ajaksi. Laitteeseen on ladattu myös paljon muuta tärkeää tietoa dialyysipotilaalle mm. ravitsemuksesta ja infektioiden torjunnasta.

Dialyysihoitomuodon valintaan, kotidialyysin valinneen potilaan dialyysiä edeltävään seurantaan ja kotidialyysivaiheen seurantaan on julkaistu digitaaliset hoitopolut vuoden 2018 lopussa.

Elävän munuaisenluovuttajan digitaalinen hoitopolku on otettu käyttöön vuoden 2019 alusta.

digitaalinen palvelu; Digihoitopolku; HUS nefrologia; HUS; Munuaissairaudet; etävastaanotto

Kyllä

Päivitetty  12.3.2019