Digitaaliset palvelut

HUS Nefrologia kehittää jatkuvasti potilaalle tarjottavia digitaalisia palveluita.

​Kotidialyysiyksikössä on ollut mahdollisuus etävastaanottoihin syksystä 2016 lähtien. Etävastaanotot otetaan käyttöön myös munuaispoliklinikalla ja erityisesti elinsiirtopotilaiden pitkäaikaisseurannassa loppuvuodesta 2018.

Vatsakalvodialyysiyksikössä on osa dialyysikoulutuksesta tehty digitaalisesti mobiililaitteen avulla jo vuodesta 2016 lähtien. Lainaamme potilaalle tablettitietokoneen dialyysikoulutuksen ajaksi. Laitteeseen on ladattu myös paljon muuta tärkeää tietoa dialyysipotilaalle mm. ravitsemuksesta ja infektioiden torjunnasta.

Dialyysihoitomuodon valintaan, kotidialyysin valinneen potilaan dialyysiä edeltävään seurantaan ja kotidialyysivaiheen seurantaan julkaistaan digitaaliset hoitopolut toukokuussa 2018.
Elinsiirtoon liittyvät digitaaliset hoitopolut julkaistaan loppuvuodesta 2018.