HUS

HYKS:n nefrologian klinikalla tutkitaan ja hoidetaan akuutteja ja kroonisia munuaissairauksia, koulutetaan terveydenhuollon henkilökuntaa, tehdään tieteellistä tutkimusta ja kehitetään uusia toimintamalleja sekä sovelluksia munuaispotilaiden hoitoon.

HUS muodostuu sairaanhoitoalueista (HYKS, Hyvinkää, Lohja, Porvoo, Länsi-Uusimaa), joissa kaikissa on omat munuaistautipoliklinikkansa ja dialyysiyksikkönsä ja kaikissa hoidetaan munuaispotilaita vuodeosastoilla.

HYKS nefrologia koordinoi sairaanhoitopiirin munuaissairauksien hoitoa ja sinne on keskitetty vaikeimpien akuuttien munuaistautien ja dialyysiä vaativien myrkytysten hoito sekä plasman vaihdot. Keskeinen tehtävä on dialyysiin ja elinsiirtoon etenevien potilaiden ohjaus, dialyysihoitomuodon valinta sekä eräiden harvinaisten munuaistautien hoito ja seuranta. Klinikka huolehtii myös HUS:n elinsiirron saaneen potilaan ensimmäisen vuoden hoidosta ja kaikkien oman sairaanhoitoalueen siirtopotilaiden pitkäaikaisseurannasta.

HYKS Nefrologia:

  • On omatoimisen dialyysin uranuurtaja Suomessa ja hoitoa on kehitetty 1980-luvulta lähtien
  • On kehittänyt yksilöllistä dialyysihoitojen suunnittelua (yöhemodialyysihoidot, ns. lyhyet, päivittäiset hemodialyysihoidot, kotidialyysin yksilölliset vaihtoehdot) ja erityisesti dialyysihoitomuodon valinnan ohjaamista potilaille
  • Olemme eräs Euroopan suurimpia kotihemodialyysiyksiköitä: ensimmäinen potilas aloitti Helsingissä 1968 ja olemme kehittäneet toimintaa erityisesti viimeisen 20 vuoden aikana.
  • Toimimme koulutusyhteistyössä muiden sairaanhoitopiirien ja ulkomaisten toimijoiden kanssa
  • Kehitämme eräiden harvinaisten munuaistautien tutkimusta ja hoitoa
  • Kehitämme jatkuvasti miltei 800 elinsiirtopotilaidemme seurantaa
  • Potilaat ovat kumppaneinamme kehittäessä toimintaamme
  • Toimintaympäristömme on innovatiivinen ja kehitämme uusia toimintamalleja ja välineitä potilaiden hoidon parantamiseksi
  • Toimimme edelläkävijänä munuaispotilaiden hoidon laadun systemaattisen seurannan kehittämisessä
yksiköt (organisaatiot); tutkimus; digitaalinen palvelu; hoitopolku; HYKS; HUS nefrologia