Mitä pitää huomioida munuaissiirtolistalla ollessa?

Siirtolistalla ollessa tulee pitää yhteystiedot ajantasalla, puhelin aina päällä. Sairaana ollessa ei luonnollisestikaan voi olla siirtolistalla eikä myöskään ulkomailla ollessa.

Yhteystiedot

Munuaissiirrettä odottavan henkilön tulee olla aina nopeasti tavoitettavissa puhelimitse. Omien yhteystietojen lisäksi on hyvä antaa myös lähiomaisen yhteystiedot, ja mahdollisista muutoksista tulee viipymättä ilmoittaa omaan hoitavaan yksikköön. Jos yhteyttä ei saada, tilaisuus päästä munuaissiirtoon voi mennä ohi.

Sairaudet

Jos elinsiirtolistalla oleva potilas äkillisesti sair​astuu, on hoitavan lääkärin tai sairaanhoitajan ilmoitettava asiasta elinsiirtotoimistoon. Potilas poistetaan väliaikaisesti siirtolistalta esimerkiksi kuumeisen tulehduksen tai jonkin uuden oireen tai löydöksen tarkemman selvittelyn ajaksi. Äkillisestä sairaudesta toipumisen jälkeen potilas palautetaan jälleen elinsiirtolistalle. Joskus vakavan sairauden tai yleiskunnon merkittävän laskun myötä elinsiirron riskit voivat muodostua niin suuriksi, että turvallisin vaihtoehto on jatkaa laadukasta dialyysihoitoa.

Ulkomaanmatkat

Ulkomaanmatkoista tulee aina ilmoittaa omaan sairaalaan. Tavallisimmin siirtolistalta ollaan väliaikaisesti poissa matkan ajan. Hoitavalta lääkäriltä kannattaa myös tarkistaa, että tarvittavat rokotukset ja muut varotoimenpiteet ovat kunnossa matkaa varten.

matkustaminen; ulkomaat; ulkomaanmatkailu; yhteystiedot; munuaissiirto; sairastuminen; munuaissiirtolista

Kyllä

Päivitetty  11.4.2019