Sosiaaliturva

Sosiaalityöntekijä neuvoo ja ohjaa yksilöllisesti potilaita ja omaisia sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.

Sosiaalityö on osa munuaispotilaan hoidon kokonaisuutta. Sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa sosiaaliturvan ja -palvelujen hakemisessa sekä tukee muuttuneessa elämäntilanteessa.

Muualla Terveyskylässä

Kuntoutumistalossa on tietoa yhteiskunnan tarjoamista palveluista ja tukimuodoista sekä ohjeita miten, mistä ja millä perusteella niitä voi hakea.

Kuntoutumistalon Pulmanavigaattori tarjoaa tietoa, tukea ja apua esimerkiksi perhe-elämän haasteisiin, toimeentuloon, asumiseen, työllistymiseen ja omaan jaksamiseen liittyvissä pulmissa.

PSHP/Munuaiskeskus/Satu Mäkelä; munuaissairaus; Munuaistauti; krooninen munuaistauti; munuaisten vajaatoiminta; sosiaaliturva

Kyllä

Päivitetty  20.5.2019