Sosiaaliturva

Sosiaalityöntekijä neuvoo ja ohjaa yksilöllisesti potilaita ja omaisia sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.

Sosiaalityö on osa munuaispotilaan hoidon kokonaisuutta. Sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa sosiaaliturvan ja -palvelujen hakemisessa sekä tukee muuttuneessa elämäntilanteessa.​

Muualla Terveyskylässä

Kuntoutumistalossa on tietoa yhteiskunnan tarjoamista palveluista ja tukimuodoista sekä ohjeita miten, mistä ja millä perusteella niitä voi hakea.

Lue lisää:

Oikeudet ja etuudet (Kuntoutumistalo)

Kuntoutumistalon Pulmanavigaattori tarjoaa tietoa, tukea ja apua esimerkiksi perhe-elämän haasteisiin, toimeentuloon, asumiseen, työllistymiseen ja omaan jaksamiseen liittyvissä pulmissa.

Lue lisää:

Pulmanavigaattori (Kuntoutumistalo)


Edellinen sivuSeuraava sivuPSHP/Munuaiskeskus/Satu Mäkelä; munuaissairaus; Munuaistauti; krooninen munuaistauti; munuaisten vajaatoiminta; sosiaaliturva

Kyllä

Päivitetty  20.5.2019