Hemodialyysi omatoimisessa dialyysiyksikössä

Aina dialyysin tekeminen kotona ei ole mahdollista.  Silloin hyvä vaihtoehto on hemodialyysin tekeminen omatoimisessa dialyysiyksikössä.

Jos kotona tapahtuva dialyysihoito ei ole mahdollista, voidaan potilas kouluttaa tekemään dialyysihoitonsa mahdollisimman itsenäisesti ns. omatoimisessa dialyysissä. Eri sairaanhoitopiireissä omatoimista dialyysihoitoa toteutetaan eri tavoin. Suurimmassa osassa sairaanhoitopiirejä omatoimiset potilaat hoidetaan sairaalan dialyysiosastoilla, mutta osassa on ns. dialyysisatelliitteja tai omatoimisten potilaiden yksikköjä, joissa potilaat hoitavat itsensä joko osittain henkilökunnan avustamana tai kokonaan itse. Dialyysihoitoon osallistuminen lisää aina ymmärrystä hoidosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja parantaa hoitoon sitoutumista, potilaan vointia ja ennustetta.

Sairaalassa tai omatoimisessa yksikössä tehtävään dialyysihoitoon valmistaudutaan veritien, työssä käynnin ym. suhteen saman tapaan kuin muissa hoitomuodoissa.

Hemodialyysi sairaalassa ei estä matkustelua. Kuten kotihemodialyysissa, lomamatkat suunnitellaan etukäteen ja varataan hoitovuorot mahdollisimman lähelle lomakohdetta.

hemodialyysi; dialyysi; osallistuminen; sairaala

Kyllä

Päivitetty  26.2.2019