Miten dialyysihoitoon valmistaudutaan?

Munuaisten vajaatoiminnan edetessä aloitetaan keinomunuaishoitoa edeltävä predialyysivaiheen seuranta, minkä aikana pyritään hidastamaan munuaistaudin etenemistä ja korjaamaan aineenvaihdunnan häiriöitä.

Predialyysivaiheessa annetaan tietoa (Kroonisesta munuaistaudista) ja ohjausta paitsi munuaissairaudesta ja sen itsehoidosta, ennenkaikkea yksilöllisistä keinomunuaishoidon vaihtoehdoista. Mahdolliseen munuaissiirtoon liittyvät asiat selvitetään kaikilla potilaalla. Tavoitteena on, että tarvittavat elinsiirtotutkimukset on tehty viimeistään dialyysihoidon alkaessa.

Henkinen ja​​ksaminen

Dialyysihoitoa vaativa munuaistauti etenee yksilöllisesti. Toisinaan munuaisten toiminta heikkenee kuukausien aikana, joskus tähän menee vuosia. Dialyysihoitoon valmistautumiseen liittyy usein paljon erilaisia tunteita, kuten kieltämistä ja surua. Munuaistautiin ei välttämättä liity sairauden tunnetta, jolloin on vaikea ymmärtää olevansa potilas. Dialyysihoitoon voi myös liittyä pelkoa ja huolta omasta turvallisuudesta ja hoidon vaikutuksista läheisiin. Epävarmuus kroonisen munuaistaudin vaikutuksista työntekoon, hyvinvointiin, elämän laatuun ja elämään yleensä voi kalvaa mieltä, mutta säännölliset tapaamiset munuaishoitajan ja -lääkärin kanssa hälventävät epätietoisuutta.

On tärkeää käsitellä huolta aiheuttavat asiat hyvin, koska niiden hyväksyminen auttaa tulevissa muutoksissa. Kannattaa ottaa asioista selvää, kysyä ja olla aktiivinen. Lähimmäisten kanssa kannattaa keskustella. Muiden potilaiden antama vertaistuki voi myös auttaa. Vertaistukea voi saada oman potilasjärjestön Munuais- ja maksaliiton kautta.

Hyvinvoinnin e​​distäminen ja elämää munuaistaudin kanssa

Lisätietoa tavallisimmista potilaiden kysymyksistä liittyen dialyysihoidon vaikutuksista elämään löytyy seuraavasta Elämä kroonisen munuaistaudin kanssa.

dialyysi; dialyysihoito; Munuaistauti; valmistautuminen; munuaisten vajaatoiminta; predialyysi; jaksaminen

Kyllä

Päivitetty  20.5.2019