Dialyysiin valmisteleva hoito (predialyysi)

​​​

Krooninen munuaistauti voi heikentää munuaisten suodatustoimintaa siinä määrin, että potilaalle tulee oireita (Kroonisen munuaistaudin oireet​​). Munuaistaudin oireet ovat luonteeltaan samanlaisia, olipa munuaistaudin syy mikä tahansa. Kroonista munuaisvauriota hoidetaan kokonaisvaltaisesti ei-lääkkeellisesti ja lääkkeellisesti (Kroonisen munuaistaudin lääkehoito​). Kroonisen munuaistaudin aktiivihoidolla tarkoitetaan dialyysihoitoa ja munuaisensiirtoa.

pic Miten dialyysihoitoon valmistaudutaan?

Munuaisen vajaatoiminnan edetessä on hyvä kiinnittää huomiota henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen.

​​
pic Dialyysihoitomuodon valinta

Dialyysihoitomuoto pyritään valitsemaan hyvissä ajoin ennen dialyysin alkua yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.

pic Dialyysireitin valmistelu

Dialyysireitti tehdään sen mukaiseksi, mikä dialyysivaihtoehto on valittu.

pic Milloin di​alyysihoito aloitetaan?​

Dialyysihoidon aloitus pyritään sopimaan potilaan ja hoitavan lääkärin kanssa yhdessä.

dialyysi; dialyysihoitomuoto; aloitus; krooninen munuaisten vajaatoiminta; dialyysireitti; dialyysihoito; predialyysi