Mitä akuutin munuaisvaurion jälkeen?

Akuutista munuaisvauriosta voi toipua täysin, tai se voi jättää pysyvän munuaisten vajaatoiminnan. Täydellisen toipumisen jälkeenkin riski munuaisten myöhemmästä sairastumisesta on suurentunut – siksi on erittäin tärkeää käydä jälkitarkastuksissa!

Akuutista munuaisvauriosta toipumiseen vaikuttavat vaurion vaikeusaste ja aikaisempi munuaistoiminta. Entuudestaan terveet munuaiset toipuvat lievästä vauriosta täydellisesti. Vaikean vaurion seurauksena voi olla etenevä munuaisten vajaatoiminta tai jopa pysyvän keinomunuaishoidon tarve. Näin varsinkin, jos munuaiset toimivat huonosti jo ennen akuuttia vauriota.

Ensimmäiset viikot ja kuukaudet vaurion jälkeen näyttävät, miten hyvin munuaiset toipuvat. Tänä aikana on erityisen tärkeää luoda munuaisten paranemiselle mahdollisimman otolliset olosuhteet. Tämä tarkoittaa käytännössä elimistön kuivumisen ja munuaisia rasittavien lääkitysten välttämistä sekä perussairauksien – esimerkiksi diabeteksen ja kohonneen verenpaineen – mahdollisimman hyvää hoitoa. Lääkitysten annoksia voidaan joutua säätämään useita kertoja vauriosta toipumisen aikana. Tupakasta elimistöön imeytyvät myrkyt ovat vahingollisia munuaisille, joten tupakoinnin lopettaminen tässä vaiheessa on erityisen suositeltavaa. Myös virtsankulun on oltava moitteetonta. Lääkärisi kertoo sinulle, edellyttääkö munuaistesi tilanne joitain muutoksia ruokavalioosi.

Jälkitarkastuksessa arvioidaan munuaisten toipumisen aste ja sovitaan, minkälainen jatkoseuranta munuaisten kannalta on tarpeen. Jälkitarkastus tehdään useimmiten joko terveyskeskuksessa tai sinua lähimmässä sairaalassa.

jälkihoito; tarkastukset; toipuminen; jatkohoito; akuutti munuaistauti; akuutti munuaisten vajaatoiminta; akuutti munuaisvaurio; diabetes; verenpainetauti; tupakointi; ruokavalio

Kyllä

Päivitetty  19.2.2019