Ajankohtainen

Munuaisen luovuttaminen helpottuu - luovuttajalle uusi digihoitopolku

Julkaistu 14.2.2019 0.00

HUS on avannut tammikuussa uuden digihoitopolun munuaisen luovuttajalle. HUS toimii edelläkävijänä digitaalisissa hoitopoluissa ja haluaa osaltaan helpottaa eläviltä luovuttajilta tapahtuvaa munuaisenluovutusta.

Tammikuussa hyväksytty uusi kudoslaki mahdollistaa elävien luovuttajien määrän kasvun: elävän luovuttajan digitaalinen polku auttaa ja palvelee tässä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2019.

Hoitopolkuja on olemassa myös potilaille, joiden dialyysihoito on alkamassa lähitulevaisuudessa tai jotka ovat valitsemassa itselleen sopivinta dialyysimuotoa.

Digihoitopolut ovat verkossa toimivia hoito-ohjelmia, jotka HUSin nefrologian yksikkö voi avata olemassa olevan hoitosuhteen perusteella. Terveyskylän Munuaistalon avoimilla sivuilla löytyy myös paljon tietoa elinsiirroista ja elinluovutuksesta, sekä yksilöllisistä dialyysivaihtoehdoista.

Uusi laki helpottaa munuaisen luovuttamista

Vuosittain tehdään noin 250 munuaisensiirtoa, mutta uutta munuaista odottaa jatkuvasti noin 450 ihmistä. Uusi kudoslaki mahdollistaa sen, että munuaisen voi luovuttaa myös muu kuin lähisukulainen, eli vaikka avopuoliso, kaukainen sukulainen tai hyvä ystävä. Tähän saakka laki on estänyt toisen munuaisen luovuttamisen henkilöltä, joka ei ole lähisukulainen tai asu samassa osoitteessa.

Vuonna 2018 uuden munuaisen sai 238 ihmistä. Suomessa siirroista alle 10 prosenttia on tehty elävältä luovuttajalta. Muissa Pohjoismaissa vastaava osuus on paljon suurempi.

Lakimuutos mahdollistaa myös pohjoismaisen yhteistyön elävien luovuttajien osalta ja tarjoaa enemmän mahdollisuuksia sellaisille potilaille, joille voi olla vaikeaa löytää sopivaa siirrettä muilla keinoin. Nyt yhä useammalle voidaan myös tehdä munuaisensiirto jo ennen dialyysihoidon aloitusta.

Dialyysihoidossa olevien määrän odotetaan kasvavan viidenneksellä

HUSin Munuaistalossa on haluttu varautua dialyysipotilaiden määrän kasvuun myös uusien digitaalisten hoitomuotojen avulla.

Dialyysihoidossa olevien määrän odotetaan kasvavan viidenneksellä vuoteen 2025 mennessä. Suomen munuaistautirekisterin mukaan dialyysissä olevia ja munuaisensiirron saaneita oli vuoden 2017 lopussa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Viimeiset kolme vuotta munuaisten loppuvaiheen vajaatoiminnan vuoksi hoitoon tulevien määrä on kasvanut. Vuosina 2015–2017 hoitoon tuli vuosittain noin 550 potilasta. Aikaisempina vuosina määrä on ollut noin 450 vuodessa.