Ajankohtainen

Elävien munuaisluovutusten ennätysten kevät!

Julkaistu 2.6.2021 15.00

Suomessa oli toukokuuhun mennessä tehty kaikkiaan ennätykselliset 600 munuaissiirtoa elävältä luovuttajalta.  Vuoden 2021 tavoite 50 munuaissiirtoa näyttää myös toteutuvan.

Jokainen elävältä luovuttajalta tehtävä munuaissiirto on ainutlaatuinen kokemus niin luovuttajalle kuin vastaanottajalle. Lahja on korvaamattoman arvokas, ja on hienoa, että tällä tavalla voidaan auttaa lähimmäistä. Kiitos kaikille luovutuksen tehneille!

Suomessa on vuodesta 1964 alkaen tehty munuaissiirtoja eläviltä luovuttajilta. Toukokuussa siirtojen määrä saavutti hienon rajapyykin - 600 siirtoa. Näistä 20 prosenttia on tehty viimeisten neljän vuoden aikana. Toiminnan kasvuun ovat myötävaikuttaneet kansallinen elävien luovuttajien koordinaattorin työ sekä vuonna 2019 voimaan tullut lakimuutos.

Tietoisuus lakimuutoksesta näkyy lisääntyneenä halukkuutena luovuttaa munuainen. Lakimuutos sallii elimen tai kudoksen luovuttamisen lähiomaisen lisäksi esimerkiksi ystävälle tai jopa tuntemattomalle munuaissiirtoa tarvitsevalle.