Ajankohtainen

Dialyysimyytit murtuvat Suomen munuaisviikolla

Julkaistu 10.3.2020 8.00

Munuaistalo ja digitaaliset hoitopolut tukevat oivallisesti myyttien murtamista hälventämällä dialyysihoitoihin liittyviä ennakkoluuloja.

​​

HUSin seurannassa oleville munuaispotilaille avatut digihoitopolut ovat saaneet hyvän vastaanoton ja niiden käyttö on vakiintunut osaksi potilaiden hoitoa. Polut on tehty potilaille, joiden dialyysihoito on alkamassa lähitulevaisuudessa ja jotka ov​at valitsemassa itselleen sopivinta dialyysihoitomuotoa.

Hoitopoluilta info ja ohjeistusta saavat sekä vatsakalvodialyysi-, kotihemodialyysi- ja keskusdialyysipotilaat. Nämä kaikki palvelut munuaistalon kaikille avoimen osan lisäksi auttavat osaltaan murtamaan dialyysihoitoihin liittyviä ennakkoluulo​ja ja pelkoja.

Vietämme Munuaisviikkoa 8.-13.3.2020, jonka aikana Suomen Nefrologiyhdistys ry, Munuais- ja maksaliitto, Munuaissäätiö, sekä Suomen munuaistautialan sairaanhoitohenkilöstö ry julkaisevat Myytit murtuvat-kampanjan.

Lisäksi tänä vuonna Suomen Nefrologiyhdistys ja Munuais-ja maksaliitto viettävät myös 50-vuotisjuhliaan.

Munuaisviikolle ajoittuu myös Maailman munuaispäivä, jota vietetään 12.3.2020 teemalla "Ehkäise ennalta, totea ajoissa"