Apuvälineet

​Virtsaaminen ei aina onnistu, jolloin virtsarakon tyhjennys täytyy huolehtia erilaisten k​atetrihoitojen avulla. Jos virtsarakkoa on tyhjennettävä useasti, virtsarakon koulutuksella voidaan harjaannuttaa virtsarakkoa ja siten pidentää virt​saamisvälejä.

Virtsan karkailuun on käytössä erilaisia hoitotarvikkeita, kuten imukykyisiä vaippoja, urinaaleja (virtsankerääjä) sekä virtsapulloja.

Katetrointi

Virtsarakon tyhjentämistä voidaan toteuttaa esimerkiksi toistokatetroinnin tai katetrihoidon avulla.

Virtsarakon koulutus

Virtsarakon koulutusta on syytä tehdä kun virtsaamiskäynnit ovat tiheytyneet ja virtsaa tulee kerralla vain pieni määrä.

Hoitotarvikkeet

Hoitotarvikkeita kuten vaippoja ja urinaaleja on käytössä moneen käyttötarkoitukseen.

Päivitetty  13.12.2019