Symtom på urinvägsinfektioner hos män

En urinvägsinfektion kan uppträda som endast en infektion av urinblåsan och i vissa fall kan den även orsaka en njurinfektion.

Vid urinvägsinfektion kan det vara svårt att få igång urineringen och det kommer bara små mängder urin. En bakterieinfektion i urinblåsan orsakar ett mer frekvent urineringsbehov och sveda i urinröret.

Urinen kan vara

  • illaluktande
  • grumlig
  • blodig.

Hög feber och allmänna symtom (illamående, kräkningar) samt ryggont tyder på en njurinflammation.

Uppdaterad  31.8.2022

Kyllä