Behandling av urinvägsinfektioner hos män

Urinvägsinfektioner behandlas med antibiotika. Behandlingen inleds med antibiotika som konstaterats vara bra, och läkemedlets effekt granskas med en sensitivitetsbedömning från en bakterieodling.

Vid infektion i urinblåsan är varaktigheten på läkemedelsbehandlingen 7–10 dagar och vid njurinfektion minst två veckor.

En behandling med antibiotika hjälper snabbt.

När man har urinvägsinfektion rekommenderas det att man dricker rikligt med vätska, eftersom det bidrar till återhämtningen.

Uppdaterad  30.11.2022

Kyllä