Behandling av smärta i urinblåsan hos män

Smärtsymtom i urinblåsan är kroniskt och ofta obotligt.

Eftersom man inte känner till orsakerna till smärta i urinblåsan har man prövat på många olika behandlingar och fortsatt använda de mest effektiva.

Läkemedel som väljs enligt symtom hjälper vid behandlingen av smärtan.

Uppdaterad  31.8.2022

Kyllä