Uppföljning av urinsten hos män

Ett enskilt urinstensanfall förutsätter ingen ytterligare utredning eller uppföljning.

Uppföljning sker från fall till fall som avbildnings- eller laboraotieundersökningar. Detta görs framför allt om man har beslutat att vänta på att stenen av sig själv lämnar kroppen.

Om man har återkommande urinstenar kan specificerande blod- och urinundersökningar genomföras.

Uppdaterad  1.12.2022

Kyllä