Symtomatisk behandling av urinsten hos män

Om symtomen är lindriga eller måttliga kan man vänta hemma på att urinstenen ska lämna kroppen.

En sten som är mindre än fem millimeter i storlek lämnar sannolikt kroppen av sig själv.

Smärtan kan lindras med smärtstillande medicinering och ett rikligt vätskeintag gör det lättare för stenen att lämna kroppen.

Kissa i ett separat kärl för att se om stenen kommer ut. Om detta sker behövs några fortsatta kontroller i regel inte.

Uppdaterad  1.12.2022

Kyllä