Ingrepp vid behandling av sten i njurbäcken hos män

Små stenar i njurbäckenet som inte ger symtom följs i regel upp med avbildningsundersökningar. Om stenarna orsakar smärta eller återkommande urinvägsinfektioner behandlas de med olika ingrepp.

Undersökningar och eventuell behandling genomförs enligt en plan via tidsbokningen.

Uppdaterad  1.12.2022

Kyllä