Symtomatisk behandling av överaktiv urinblåsa hos män

Den grundläggande behandlingen vid symtom på en överaktiv urinblåsa, såsom ett tätare urineringsbehov, akut urinträngning och inkontinens, är träning av urinblåsan.

Vid sidan av att träna urinblåsan kan man också använda läkemedelsbehandling. Neuromodulation och operativ behandling är också möjliga, även om dessa är mer sällsynta behandlingar.

Uppdaterad  30.11.2022

Kyllä