Symtom på blod i urinen hos män

Om urinen är synbarligen blodig måste orsaken alltid undersökas omsorgsfullt.

Blod kan hittas i urinprover från helt friska människor i samband med till exempel hälsokontroller, även om urinen visuellt sett skulle vara klar. Detta kan hända till exempel efter en hård påfrestning (ishockeymatch, löptur) eller så kan en liten mängd blod i urinen vara en personlig egenskap som inte har någon särskild orsak.

Om blod endast konstateras i urinprov och urineringen inte är förknippad med några symtom, behövs inga rutinmässiga fortsatta undersökningar. Om urineringen är förknippad med smärta, sveda, ont i sidan eller feber, finns det skäl att söka sig till undersökningar. Om du har koaguleringar i blodet och har svårt att urinera ordentligt, ska du genast uppsöka läkare.

Uppdaterad  30.11.2022

Kyllä