Urologisk operationsverksamhet vid Tays

Tays utför alla typer av urologiska operationer.

Den krävande operationsverksamheten har koncentrerats till Tays Centralsjukhus, men dagkirurgi och dagkirurgi med lokalbedövning görs även vid Tays sjukhus i Sastamala och Valkeakoski.

Krävande operationer försöker man alltid utföra som titthålsoperationer om det är tekniskt möjligt och säkert. På det sättet kan patientens snabba återhämtning tryggas med en så liten risk som möjligt. Med beaktande av resultaten och verksamhetens effektivitet räknas titthålskirurgin också vara bästa möjliga operationsbehandling.

Tays har den längsta erfarenheten i Finland av robotassisterad titthålskirurgi och titthålskirurgi är ett av den urologiska enhetens fokusområden. Övriga specialkompetensområden vid Tays är behandlingen av urinsten och neuromodulation vid urineringsstörningar.

Uppdaterad  31.8.2022

Kyllä