Verksamheten på de urologiska enheterna vid OYS

Vården på den urologiska enheten är tvärfacklig.

Grundläggande i verksamheten är att patienten bemöts på ett övergripande sätt i varje steg av vårdvägen. Alla våra patienter har rätt att få bästa möjliga vård dä​r hans önskemål och värderingar respekteras. Så här säkerställer vi att patienterna får högkvalitativ medicinsk vård men även bästa möjliga livskvalitet.

Vid sidan av urologerna vårdas våra patienter av urologiska sjukskötare, uroterapeuter, en cancersjukskötare, en sexualrådgivare, en sexualterapeut, fysioterapeuter och en stomiskötare. Till verksamheten hör regelbundna tvärfackliga möten med cancerläkare, radiologer och patologer. Dessutom har vi ett nära samarbete med exempelvis bukorgans- och blodkärlskirurger samt gynekologer. Personalens höga motivation och kontinuerliga utbildning tryggar expertis i toppklass.

Uppdaterad  31.8.2022

Kyllä