Urologiska enheter vid OYS

Den urologiska enheten vid Uleåborgs universitetssjukhus erbjuder högkvalitativ och human vård för personer som lider av sjukdomar och funktionsstörningar i urinvägarna och de manliga könsorganen.

Vid sidan av bästa möjliga vård bemöts patienterna empatiskt och för oss ligger det nära hjärtat att kunna ge en så bra livskvalitet som möjligt trots sjukdomen. Urologiska enheten vid OYS omfattar den urologiska polikliniken, dagavdelningen samt operations- och bäddavdelningarna.

På sjukhuset finns en urologjour som verkar dygnet runt. Enheten är en ackrediterad europeisk urologisk utbildningscentral.

Urologiska polikliniken är en tidsbokningspoliklinik som är verksam under vardagar. Vid sidan av mottagningsverksamhet utförs små ingrepp på polikliniken, till exempel prostataprovtagning och endoskopi av urinblåsan inklusive tillhörande åtgärder.

Via OpTa:s dagavdelning görs dagkirurgiska urologiska operationer och radiologiska åtgärder, varefter patienten kan hemförlovas under samma dag.

Urologiska operationsavdelningen är en del av centraloperationsavdelningen vid OYS. Det utförs dagligen 2–3 urologiska operationer i operationssalen. I regel kommer man till operationen på operationsdagen via Leiko-enheten.

Urologiska bäddavdelningen finns på avdelning 5. På avdelningen vårdas urologiska operations- och jourpatienter.

Uppdaterad  31.8.2022

Kyllä