Undersökning och behandling på de urologiska enheterna vid OYS

Våra undersöknings- och behandlingsmetoder baseras på vetenskapliga bevis och aktuell vårdpraxis.

Vi har tillgång till moderna medicinska redskap och utrustningar. Vi mäter regelbundet kvaliteten på den vård vi erbjuder.

För diagnostiken av prostatacancer använder vi magnetavbildning av prostatan samt PSMA-PET-avbildning. På enheten tar vi fusionsstyrda prostataprover baserat på MRI-avbildning. OYS använder sig av alla behandlingsmetoder som är godkända för prostatacancer från aktiv uppföljning och robotassisterad titthålsoperation till modern avbildningsstyrd utvändig strålbehandling och vävnadsintern HDR-brakyterapi. Urologiska polikliniken har ansvaret för hormon- och radioisotopbehandlinngar vid framskriden prostatacancer.

I deltar aktivt i internationella kliniska läkemedelsundersökningar där våra patienter har möjlighet att få nya läkemedelsbehandlingar för cancer. Radikal bortoperation av urinblåsan gör vi i form av traditionella öppna operationer, men även robotassisterat med endoskopisk teknik. För behandlingen av njurcancer använder vi oss av titthåls- och öppna operationer, men även radiofrekvensbehandling (RFA), som är mer skonande.

OYS är en av Finlands tre ryggmärgsskadecentraler och ett av våra fokusområden är funktionella störningar i urinblåsan. Vi utför aktivt urodynamiska undersökningar inklusive videourodynamisk undersökning. Vid behandlingen av funktionella sjukdomar och symtom i urinorganen och bäckenet använder vi exempelvis botulintoxininjektioner och sakral neuromodulation. Vid sidan av läkemedelsbehandlingar behandlar vi inkontinens med protes- och bandoperationer och erektila dysfunktioner med protesoperationer. För behandlingen av urinstenssjukdom använder vi såväl endoskopiska ingrepp som kroppsextern krossbehandling (ESWL). För behandlingen av godartad prostataförstoring använder vi också grön laser.

Uppdaterad  31.8.2022

Kyllä