Patienter på de urologiska enheterna vid OYS

Urologiska cancersjukdomar är vår största patientgrupp. De vanligaste urologiska cancertyperna hos män är prostatacancer, som är den vanligaste cancern hos män, samt urinblåse- och njurcancer.

På urologiska enheten undersöker och behandlar vi även godartade sjukdomar och funktionsstörningar i de övre och nedre urinvägarna, till exempel överaktiv urinblåsa och inkontinens, smärta i bäckenområdet och urinsten. Dessutom behandlar vi sjukdomar i de manliga könsorganen, till exempel prostataförstoring och erektila dysfunktioner.

Patienterna kommer till oss för undersökning och vård med läkarremiss, baserat på konsultation på sjukhuset eller via jourpolikliniken. Patienten kan välja sin vårdplats inom specialsjukvården på vilket som helst offentligt sjukhus oavsett var han bor.

Uppdaterad  31.8.2022

Kyllä