Urologiska polikliniken vid KYS

Vid urologiska polikliniken vid KYS undersöks sjukdomar och besvär förknippade med urinorganen och mäns könsorgan.

Den urologiska polikliniken är en tidsbokningspoliklinik som är verksam under vardagar. På polikliniken finns urolog-, uro- och sexualterapeut- samt stomiskötarmottagningar. På polikliniken utförs endoskopiska undersökningar och smärre ingrepp.

Undersökningarna och behandlingen planeras och genomförs enligt vårdrekommendationerna och så att man förhandlar med kunden. Om man beslutar sig för operationsbehandling, ges operationstiden på mottagningen eller så sätts patienten i operationskö.

Polikliniken har tillgång till alla moderna undersökningsmetoder. Det finns tvärfacklig specialexpertis för diagnostik och planering av behandlingar. Polikliniken samarbetar med specialistläkare inom cancersjukdomar, patologer och avbildningsenheten.

Uppdaterad  31.8.2022

Kyllä