Urologisk operationsverksamhet vid KYS

En operationsplan och planering av vården görs i samband med ett besök på polikliniken.

Före operationen informerar vårdplaneraren tidpunkten för de undersökningar som behövs samt anvisningar för hur man ska förbereda sig inför operationen.

Största delen av kunderna kommer till sjukhuset på morgonen för ingreppet. Om det rör sig om en dagskirurgisk operation kan kunden åka hem redan samma dag. Sådana operationer är exempelvis endoskopiska ingrepp på urinvägarna. En del av kunderna följs upp i uppvakningsrummet under en natt och hemförlovningen sker på morgonen. Detta görs till exempel efter hyvling av prostatan och urinblåsan. Vissa ingrepp förutsätter uppföljning på bäddavdelningen.

Operationsenheten är belägen i Kaarisairaala. Operationerna görs allt oftare med endoskopisk kirurgi och i allt större utsträckning som robotassisterade, vilket gör att man ofta återhämtar sig snabbare. Bortoperation av urinblåsa, delvis bortoperation av njure och bortoperation av prostata görs som robotassisterade ingrepp.

Uppdaterad  31.8.2022

Kyllä