Verksamhet, forskning och vård inom det urologiska ansvarsområdet vid ÅUCS

Det urologiska ansvarsområdet iakttar de nationella vårdriktlinjerna, vilket betyder att vårdmetoderna baseras på vetenskapliga bevis och är aktuella.

Vid ÅUCS utförs vetenskapliga undersökningar för diagnostiken av urologiska cancertyper, till exempel prostata- och urinblåsecancer, och spridningen bedöms med magnet- och PET-avbildningar. Urinblåsecancer behandlas med läkemedel eller operativt.

Uppdaterad  31.8.2022

Kyllä