Urologi vid ÅUCS

Det urologiska ansvarsområdet vid Åbo universitetscentralsjukhus Åucs behandlar symtom i och sjukdomar i urinorganen och de manliga könsorganen på bred front.

De viktigaste sjukdomarna som behandlas är urologiska cancersjukdomar, till exempel cancer i prostatan, njurarna, urinblåsan och testiklarna, samt störningar i urinflödet och urinstenssjukdom. I den behandling som ges vid enheten utnyytjas den nyaste tekniken, till exempel robotkirurgi, titthålskirurgi och laserbehandling av stenar och prostatan.

Utöver klinisk patientvård forskar ansvarsområdet i stor utsträckning särskilt inom cancervård. Vid sidan av bättre vård kan forskning​en bland annat göra det möjligt för våra patienter att få tillgång till de nyaste läkemedlen. Våra undersöknings- och behandlingsmetoder baseras på vetenskapliga bevis.

Uppdaterad  31.8.2022

Kyllä