Testikeltorsion

Testikeltorsion orsakar akut och kraftig smärta.

​Med testikeltorsion avses ett tillstånd där testikeln vrider sig runt inne i punken så att blodcirkulationen till pungen genom sädessträngen störs.

Testikeltorsion är vanligast hos 12–20-åriga pojkar vars testikelfunktion aktiveras när målbrottet börjar.

 
När ska jag uppsöka läkare?

Alltid om en ung man känner en akut och hård smärta i testikeln och testikeln känns öm vid beröring.

Uppdaterad  1.12.2022

Kyllä