Testikelskador

Testikeln är relativt väl skyddad inuti pungen, men trubbiga slag till exempel i samband med våld, idrottsolycka eller trafikolycka kan skada testikeln.

Ett trubbigt slag kan orsaka testikelruptur, blodutgjutning i pungen, förflyttning av testikeln till exempel till ljumsken eller testikeltorsion som leder till störd blodcirkulation.

Uppdaterad  1.12.2022

Kyllä