Bitestikel- och testikelinflammation

Om en man har feber, smärta i testikeln samt rodnad och svullnad i pungen, finns det skäl att misstänka inflammation och uppsöka läkare.

Bitestikelinflammation

Bitestikelinflammation orsakas ofta av bakterier som ger urinvägsinflammation. En underliggande orsak kan vara en tömningsstörning av urinblåsan orsakad av en förstorad prostata. Katetrering av urinblåsan och urologiska ingrepp kan också orsaka bitestikelinflammation.

 

Hos män som är i sexuellt aktiv ålder kan bitestikelinflammation också bero på klamydia- eller gonorréinflammation. Sexuellt överförda inflammationer kan effektivt förebyggas genom att man använder kondom.

Testikelinflammation

I dag är testikelinflammation mycket sällsynt, eftersom MPR-vaccinet skyddar mot påssjuka som tidigare var en vanlig orsak till inflammationen. Testikelinflammation orsakad av påssjuka leder i regel till förtvining av testikeln och avsevärt nedsatt funktion hos den.

För ovaccinerade personer måste man alltså hålla risken för påssjuka i åtanke. Påssjuka börjar med en spottkörtelinflammation som framträder som svullnad i kinderna. Testikelinflammationen börjar cirka en vecka efter spottkörtelinflammationen.

Uppdaterad  1.12.2022

Kyllä