Symtom vid peniskrökning

Ett typiskt första symtom vid Peyronies sjukdom är smärta vid erektion.

Senare kröks penisen i förhårdnadens riktning eller så blir penisen smalare eller kortare vid förhårdnaden.

Förhårdnaden uppstår i regel på penisskaftets övre sida vilket gör att krökningen blir uppåt vid erektion.

Ett endogent inflammationstillstånd i förhårdnaden orsakar erektionssmärta som i regel varar från ett halvt år till ett år. Efter detta upphör smärtan i regel, men den uppkomna förhårdnaden är oftast permanent. Ibland kan förhårdnaden lä​kas av sig själv.

Uppdaterad  1.12.2022

Kyllä