Information om peniskrökning

Peniskrökning eller Peyronies sjukdom kan vara medfödd eller uppstå senare i vuxen ålder.

Peniskrökning kan orsaka smärta vid erektion samt få penisen att krökas eller bli smalare och förkortas. Uppskattningsvis har cirka en procent av alla män peniskrökning.

 

Man känner inte till orsaken till peniskrökning och man kan inte heller förebygga det, men sjukdomen stannar upp av sig själv. Efter att sjukdomen har stannat upp kan man utföra korrigerande behandlingar om krökningen medför betydande men vid sexuell aktivitet.

I Peyronies sjukdom blir svällkroppens kapsel i penisen tjockare och bindväven förhårdnar. De orsaker som leder till att svällkroppen i penisen förhårdnar och det bildas ärr är dåligt kända. Man misstänker att mikroskador på svällkroppens membran kan leda till uppkomsten av förhårdnaden. Faktorer som exponerar för Peyronies sjukdom kan vara ärftliga och de kan även omfatta diabetes, blodtryckssjukdom, höga blodfettsvärden, rökning och bortopererad prostata.

Uppdaterad  1.12.2022

Kyllä