Uppföljning vid prostataförstoring

Om patientens symtom är lindriga räcker det med att man följer upp förstoringen. Uppföljningsundersökningar utförs till exempel en gång om året eller när symtomen förvärras.

I uppföljningsundersökningen

  • ställer man frågor som hur svåra symtomen är
  • tar man behövliga laboratorieprover, till exempel PSA
  • känner man på prostatan via ändtarmen.

Uppdaterad  30.11.2022

Kyllä